25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

NACE Kód
2511
NACE Zkrácený text
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
NACE Text
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu kovových nosných konstrukcí pro použití ve stavebnictví a jejich dílů (např. věží, pilířů, příhradových konstrukcí, mostů)
- výrobu kovových konstrukcí pro využití v průmyslu (konstrukcí pro vysoké pece, zdvihací a manipulační zařízení atd.)
- výrobu prefabrikovaných budov převážně z kovu (stavebních buněk, kabin atd.)

Nezahrnuje:
- výrobu částí lodních kotlů a kotlů pro elektrárny (25.30)
- výrobu montovaných součástí pro železniční svršky (25.99)
- stavbu částí lodí (30.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů2511Vše, kromě: oprav; sendvičových panelů z povlakovaných ocelových plechů; instalací a montáží prefabrikovaných budov z kovů (vlastní výroby) na staveništi
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
28.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů2511Vše, kromě: - oprav - sendvičových panelů z povlakovaných ocelových plechů - instalací a montáží prefabrikovaných budov z kovů (vlastní výroby) na staveništi