24.20 Výroba ocel. trubek, dutých profilů a souv. potrub. tvarovek

NACE Kód
2420
NACE Zkrácený text
Výroba ocel. trubek, dutých profilů a souv. potrub. tvarovek
NACE Text
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu bezešvých trub a trubek s kruhovým nebo jiným průřezem a výlisků s kruhovým průřezem (určených k dalšímu zpracování) válcováním za tepla, protlačováním za tepla nebo jiným zpracováním předvýrobků za tepla, jako jsou za tepla válcované nebo plynule odlévané předvalky nebo sochory
– výrobu přesných a jiných bezešvých trub a trubek ze za tepla válcovaných nebo ze za tepla protlačovaných výlisků dalším zpracováním: tažením za studena a válcováním za studena trubek kruhového průřezu nebo tažením za studena trubek jiného než kruhového průřezu a dutých profilů
– výrobu svařovaných trub a trubek o vnějším průměru nad 406,4 mm tvarováním za studena válcovaných plochých produktů za tepla a svařovaných podél podélné osy nebo spirály
– výrobu svařovaných trub a trubek svařovaných podél podélné osy nebo spirály s kruhovým průřezem o vnějším průměru 406,4 mm nebo méně plynulým tvarováním za tepla nebo za studena ze za tepla nebo za studena válcovaných plochých výrobků a výrobu svařovaných trub a trubek podle podélné osy s jiným než kruhovým průřezem tvarováním za tepla nebo za studena z pásů válcovaných za tepla nebo za studena
– výrobu svařovaných přesných trub a trubek o vnějším průměru 406,4 mm a menším tvarováním za tepla nebo za studena pásů válcovaných za tepla nebo za studena a svařováním podél podélné osy, které mohou být dále zpracovány: tažením, válcováním nebo tvarováním za studena trubek s jiným než kruhovým průřezem
– výrobu plochých a krkových přírub zpracováním za tepla válcovaných plochých ocelových výrobků
– výrobu příslušenství pro svařování na tupo (jako jsou kolena a redukce), vyráběných kováním ze za tepla válcovaných bezešvých ocelových trubek
– příslušenství z oceli pro trubky a trouby ozávitované i bez závitů

Nezahrnuje:
– výrobu bezešvých ocelových trubek vyráběných odstředivým odléváním (24.52)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
27.22Výroba ocelových trub a trubek2420Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
27.22Výroba ocelových trub a trubek2420Vše