23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

NACE Kód
2399
NACE Zkrácený text
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
NACE Text
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu třecího materiálu (obložení) bez podložky na bázi minerálních látek nebo buničiny
- výrobu minerálních izolačních materiálů:
- struskové vlny, skalní vlny a podobných minerálních vln; vermikulitu, rozpínavé hlíny a podobných materiálů pro účely tepelné nebo zvukové izolace
- výrobu výrobků z různých minerálních materiálů:
- zpracované slídy a výrobků ze slídy, předmětů z rašeliny (kromě briket) a výrobků z grafitu (kromě elektrotechnických výrobků) atd.
- výrobu výrobků z asfaltu nebo podobných materiálů, např. lepidel na bázi živice, černouhelného dehtu atd.
- výrobu výrobků z uhlíkových a grafitových vláken (kromě elektrod a použití v elektrotechnice)
- výrobu umělého korundu

Nezahrnuje:
- výrobu skelné vaty a netkaných výrobků ze skelné vaty (23.14)
- výrobu grafitových elektrod (27.90)
- výrobu briket z rašeliny (19.20)
- výrobu těsnění z uhlíku nebo grafitu (28.29)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
26.82Výroba jiných nekovových minerálních výrobků j. n.2399Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
26.82Výroba jiných nekovových minerálních výrobků j. n.2399Vše