23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

NACE Kód
234
NACE Zkrácený text
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
NACE Text
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje výrobu konečných výrobků vyráběných z nekovových nerostů dobývaných v dolech a lomech, jako písků, štěrkopísků, kamenů nebo jílů.