23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

NACE Kód
2319
NACE Zkrácený text
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
NACE Text
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu skleněných výrobků pro laboratoře a pro hygienické nebo farmaceutické účely
- výrobu hodinových a hodinkových skel, optických skel a optických prvků, které nejsou opticky aktivní
- výrobu skla k výrobě bižuterie
- výrobu skleněných izolátorů a izolačního příslušenství
- výrobu skleněných baněk žárovek a zářivek
- výrobu skleněných figurek
- výrobu skleněných výrobků pro stavebnictví, jako jsou obklady, dlažby, cihly, tašky apod.
- výrobu skla v tyčích nebo trubkách

Nezahrnuje:
- výrobu opticky aktivních optických prvků (26.70)
- výrobu injekčních stříkaček a jiného zdravotnického laboratorního vybavení (32.50)
- výrobu bižuterie (32.13)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
26.15Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického2319Vše, kromě oprav, údržby, instalací a montáží
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
26.15Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického2319Vše, kromě oprav, údržby, instalací a montáží