22.2 Výroba plastových výrobků

NACE Kód
222
NACE Zkrácený text
Výroba plastových výrobků
NACE Text
Výroba plastových výrobků
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje zpracování primárních nebo již použitých (tzn. recyklovaných) umělých pryskyřic na polotovary nebo konečné výrobky výrobními postupy jako je tvarové lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování a lití. Ve většině případů výrobní postup zahrnuje výrobu široké palety výrobků.