20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

NACE Kód
20
NACE Zkrácený text
Výroba chemických látek a chemických přípravků
NACE Text
Výroba chemických látek a chemických přípravků
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje transformaci organických a anorganických surovin chemickými procesy a vytváření chemických produktů. Rozlišuje zde mezi výrobou základních chemických látek, které tvoří první průmyslovou skupinu a výrobou meziproduktů a konečných produktů, které jsou výsledkem dalšího zpracování základních chemických látek tvořících zbývající průmyslové (odvětvové) třídy.