20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek

NACE Kód
2013
NACE Zkrácený text
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
NACE Text
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu chemikálií vyráběných základními postupy. Výsledkem tohoto zpracovávání jsou zpravidla oddělené chemické prvky nebo chemicky definované směsi.

Zahrnuje:
– výrobu chemických prvků (kromě průmyslových plynů a základních kovů)
– výrobu anorganických kyselin s výjimkou kyseliny dusičné
– výrobu zásad, louhů a jiných anorganických bází s výjimkou čpavku
– výrobu jiných anorganických směsí
– pražení železných pyritů (kyzů)
– výrobu destilované vody

Zahrnuje také:
– obohacení uranových a thoriových rud

Nezahrnuje:
– výrobu průmyslových plynů (20.11)
– výrobu dusíkatých hnojiv a dusíkatých sloučenin (20.15)
– výrobu čpavku (20.15)
– výrobu chloridu amonného (20.15)
– výrobu dusitanů a dusičnanů draselných (20.15)
– výrobu uhličitanu amonného (20.15)
– výrobu destilovaných aromatizovaných vod (20.53)
– výrobu základních kovů (oddíl 24)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
23.30Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin2013Obohacení uranu
24.13Výroba jiných základních anorganických chemických látek2013Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
23.30Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin2013Obohacení uranu
24.13Výroba jiných základních anorganických chemických látek2013Vše