20.11 Výroba technických plynů

NACE Kód
2011
NACE Zkrácený text
Výroba technických plynů
NACE Text
Výroba technických plynů
NACE Definice
Zahrnuje:
- výrobu zkapalněných nebo stlačených anorganických plynů pro použití v průmyslu nebo ve zdravotnictví:
- jednoprvkových základních plynů
- zkapalněného nebo stlačeného vzduchu
- chladicích plynů
- směsných technických plynů
- inertních plynů jako je kysličník uhličitý
- izolačních plynů

Nezahrnuje:
- těžbu metanu, etanu, butanu nebo propanu (06.20)
- výrobu pohonných (topných) plynů jako etan, butan nebo propan v naftových rafineriích (19.20)
- výrobu plynných paliv z uhlí, odpadu atd. (35.21)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
24.11Výroba technických plynů2011Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
24.11Výroba technických plynů2011Vše