18.20 Rozmnožování nahraných nosičů

NACE Kód
1820
NACE Zkrácený text
Rozmnožování nahraných nosičů
NACE Text
Rozmnožování nahraných nosičů
NACE Definice
Zahrnuje:
– rozmnožování gramofonových desek, CD a magnetofonových pásků s hudebními nebo jinými zvukovými nahrávkami z originálních (masterových) záznamů
– rozmnožování CD, DVD a videokazet s nahrávkami filmů a jinými videonahrávkami z originálních (masterových) záznamů
– rozmnožování softwaru z originálních (masterových) záznamů a rozmnožování údajů na discích a páskách

Nezahrnuje:
– rozmnožování tiskovin (18.11, 18.12)
– vydávání softwaru (58.2)
– výrobu a distribuci filmů, videokazet a filmů na DVD nebo podobných nosičích dat (59.11, 59.12, 59.13)
– rozmnožování hraných filmů za účelem jejich zapůjčení (59.12)
– výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (59.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.32Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33
22.33Rozmnožování softwaru1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33
22.31Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.31Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33
22.32Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33
22.33Rozmnožování softwaru1820Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.31, 22.32, 22.33