18.13 Příprava tisku a digitálních dat

NACE Kód
1813
NACE Zkrácený text
Příprava tisku a digitálních dat
NACE Text
Příprava tisku a digitálních dat
NACE Definice
Zahrnuje:
– skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat, vč. skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
– přípravu digitálních dat pro multimedia (tisk na papíře, CD-ROM, internet)
– služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnují nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro tištěný text a ofset)
– přípravu válců: rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
– zpracování desek: „od počítače k tiskařské desce“ CTP (také fotopolymerových desek)
– přípravu desek a matric pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
– přípravu:
– uměleckých prací technického charakteru, např. přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)
– prezentace médií, např. folií pro stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
– náčrtů, návrhů úprav tisku, atrap atd.
– výroby polygrafických obtahů (pro korektury)

Nezahrnuje:
– specializované návrhářské činnosti (74.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.25Ostatní činnosti související s tiskem1813Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.24 a 22.25
22.24Příprava tisku1813Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.24 a 22.25
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.24Příprava tisku1813Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.24 a 22.25
22.25Ostatní činnosti související s tiskem1813Agregace NACE Rev. 1.1 tříd 22.24 a 22.25