11.02 Výroba vína z vinných hroznů

NACE Kód
1102
NACE Zkrácený text
Výroba vína z vinných hroznů
NACE Text
Výroba vína z vinných hroznů
NACE Definice
Zahrnuje:
– výrobu vína
– výrobu šumivého vína
– výrobu vína z koncentrovaného hroznového moštu

Zahrnuje také:
– míchání, čištění a stáčení vína do lahví
– výrobu vína s nízkým obsahem alkoholu nebo vína nealkoholického

Nezahrnuje:
– samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
51.34Velkoobchod s nápoji1102Skupování vín s mícháním, úpravou a s plněním do lahví; míchání vín
15.93Výroba hroznového vína1102Vše
01.13Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření1102Výroba vína z vinných hroznů vlastní produkce (pokud přidaná hodnota výroby vína převažuje nad přidanou hodnotou zemědělské produkce)
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
01.13 1Pěstování ovoce a ořechů1102Výroba vína z vinných hroznů vlastní produkce (pokud přidaná hodnota výroby vína převažuje nad přidanou hodnotou zemědělské produkce)
15.93Výroba hroznového vína1102Vše
51.34Velkoobchod s nápoji1102Skupování vín s mícháním, úpravou a s plněním do lahví; míchání vín