01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých

NACE Kód
011
NACE Zkrácený text
Pěstování plodin jiných než trvalých
NACE Text
Pěstování plodin jiných než trvalých
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje pěstování plodin jiných než trvalých, tzn. plodin s životností ne delší než dvě růstová období. Skupina rovněž zahrnuje pěstování těchto plodin za účelem získávání osiva.