18.12 Tisk ostatní, kromě novin

Zahrnuje:
- tisk časopisů a jiných periodik, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně
- tisk knih a brožur, hudebnin a partitur, map, atlasů, plakátů, katalogů, reklamních katalogů, prospektů a jiných propagačních tiskovin, poštovních známek, kolků, cenných papírů, šeků a jiných bankovkových papírů, čipových karet, památníků, deníků, kalendářů a jiných obchodních tiskovin, osobních dopisních papírů (papírnického zboží) a jiných tiskovin knihtiskem, ofsetem, hlubotiskem, flexografií, sítotiskem a jinými tisky, kopírovacími stroji, počítačovými tiskárnami, razicími kalandry, vč. rychlotisku
- přímý potisk textilií, plastů, skla, kovu, dřeva a keramiky

Potištěné předměty (materiály) jsou typicky chráněny autorským právem.

Zahrnuje také:
- tisk na etikety nebo přívěsky (litografie, hlubotisk, flexografie nebo jiný tisk)

Nezahrnuje:
- sítotisk na textilie a oděvy (13.30)
- výrobu papírnického zboží (sešitů, desek, pořadačů, registrů, účetních knih, tiskopisů atd.), pokud tištěná informace nepředstavuje hlavní účel činnosti (17.23)
- vydávání tiskovin (58.1)

82.19 Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti

Tato třída zahrnuje celou řadu specializovaných kancelářských podpůrných činností. Činnosti kopírování/rozmnožování, tisku zde zahrnuté pokrývají tisk pouze minimálním nákladem.

Zahrnuje:
- přípravu dokumentů
- editování a korekturu dokumentů
- psaní a zpracovávání textů (na psacím stroji, počítači)
- podpůrné sekretářské služby
- přepis dokumentů a další sekretářské služby
- psaní dopisů a resumé
- poskytování pronájmu poštovních přihrádek a jiné poštovní a zasílací služby, jako je předběžné třídění, adresování atd.
- fotokopírování
- rozmnožování
- plánografické kopírování
- ostatní služby související s kopírováním dokumentů (bez poskytování tiskařských služeb, jako je příprava tisku, ofsetový tisk, rychlotisk, digitální tisk)

Nezahrnuje:
- tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.) (18.12)
- přípravu tisku (18.13)
- organizování reklamních kampaní (poštou, elektronicky) (73.11)
- specializované stenografické činnosti, jako jsou soudní záznamy (82.99)
- veřejné stenografické služby (82.99)

58 Vydavatelské činnosti

Tento oddíl zahrnuje vydávání knih, brožur, letáků a podobných tiskařských výrobků, slovníků a encyklopedií, atlasů, map a jiných kartografických výrobků, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a vydávání softwaru.

Do tohoto oddílu nepatří vydávání filmů (na páscích, videokazetách, DVD a podobných nosičích) a výrobu originálů zvukových nahrávek (oddíl 59). Oddíl dále nezahrnuje tisk (18.11, 18.12) a rozmnožování nahraných nosičů zvuku, obrazu či dat (18.20).

26.11 Výroba elektronických součástek

Tato třída zahrnuje výrobu polovodičových komponentů a ostatních součástek a dílů pro elektronické přístroje.

Zahrnuje:
- výrobu elektronických kondenzátorů
- výrobu elektronických odporů
- výrobu mikroprocesorů
- výrobu elektronek
- výrobu elektronických konektorů
- výrobu čistých desek plošných spojů (tištěných spojů)
- výrobu integrovaných elektronických obvodů (analogových, digitálních nebo hybridních)
- výrobu diod, tranzistorů a podobných součástek
- výrobu induktorů (např. tlumivek, cívek, transformátorů) a podobných elektronických součástek
- výrobu elektronických krystalů a krystalových skupin
- výrobu elektromagnetů, přepínačů, spínačů a snímačů pro elektronické využití
- výrobu polovodičových krystalových destiček nebo plátků jako hotových výrobků nebo polotovarů
- výrobu komponentů pro displeje (plazma, polymer, LCD)
- výrobu světelných diod (LED)
- výrobu svazků kabelů z optických vláken s přípojkami

Zahrnuje také:
- výrobu svazků kabelů k tiskárnám, monitorům, USB kabelů, vč. přípojek atd.

Nezahrnuje:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu počítačových monitorů nebo televizních obrazovek (26.20, 26.40)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (26.60)
- výrobu optických přístrojů a zařízení (26.70)
- výrobu podobných součástek a zařízení pro elektrické přístroje (27)
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (27.11)
- výrobu elektrických relé (27.12)
- výrobu elektroinstalačního materiálu (27.33)
- výrobu kompletních přístrojů (dle zařazení příslušných přístrojů)

26.12 Výroba osazených elektronických desek

Zahrnuje:
- výrobu osazených desek plošných spojů
- osazování komponentů na desky plošných spojů
- výrobu karet připojení (např. videokaret, zvukových, grafických, kontrolních, síťových a modemových karet)
- interních/externích počítačových modemů

Nezahrnuje:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu čistých desek plošných spojů (26.11)

25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů

Zahrnuje:
- plátování, eloxování apod. kovů
- tepelné opracování kovů
- odstraňování otřepů, pískování, bubnové omílání nebo leštění, otryskávání a jiné čištění kovů
- barvení a gravírování kovů
- potahování kovů nekovovými povlaky: potahování plasty, smaltování, lakování atd.
- glazování kovů a leštění kotoučem

Nezahrnuje:
- činnosti podkovářů (01.62)
- potisk kovů (18.12)
- potahování plastů kovy (22.29)
- plátování kovů drahými kovy (24.41, 24.42, 24.43, 24.44)

18.20 Rozmnožování nahraných nosičů

Zahrnuje:
- rozmnožování gramofonových desek, CD a magnetofonových pásků s hudebními nebo jinými zvukovými nahrávkami z originálních (masterových) záznamů
- rozmnožování CD, DVD a videokazet s nahrávkami filmů a jinými videonahrávkami z originálních (masterových) záznamů
- rozmnožování softwaru z originálních (masterových) záznamů a rozmnožování údajů na discích a páskách

Nezahrnuje:
- rozmnožování tiskovin (18.11, 18.12)
- vydávání softwaru (58.2)
- výrobu a distribuci filmů, videokazet a filmů na DVD nebo podobných nosičích dat (59.11, 59.12, 59.13)
- rozmnožování hraných filmů za účelem jejich zapůjčení (59.12)
- výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (59.20)
1. stránka z celkem 11